8 VẠN 6 NGÀN 400 LÝ DO BẠN NÊN ĐỌC SÁCH

1. Ngoại hình và đầu óc, ít nhất thì cũng phải có một cái chứ.
2. Học thêm một chút kiến thức, sẽ ít đi một câu xin xỏ, nhờ vả người khác.
3. Đọc sách là cách thức gia tăng giá trị bản thân có phí tổn thấp nhất trên thế giới.
#đọc_sách_hay

 

 

 

 

 

có thể bạn muốn đọc