Tam quốc chí tập 1

 


 

Tam quốc chí tập 1 ebook

ebook Tam quốc chí tập 1

tác giả ; trần thọ dịch
chuyên mục ;SÁCH TRUYỆN – TIỂU THUYẾT

Chi Tiết Sách Giấy

 


Download ebook

PDF   EPUB    MOBI    azw3

 

 


Thông tin sách ebook

Tam quốc chí tập 1

Tam quốc chí là một sử liệu chính thức và có căn cứ về thời đại Tam Quốc của Trung Quốc từ năm 189 đến năm 280, do Trần Thọ biên soạn vào thế kỉ thứ 3. Tác phẩm này hình thành từ các mẩu chuyện nhỏ kể về các nước
Ngụy, Thục và Ngô của thời đại này, đồng thời là nền tảng cho cuốn tiểu thuyết lịch sử rất phổ biến là Tam quốc diễn nghĩa được viết vào thế kỉ 14. Trần Thọ từng làm quan cho nhà Thục Hán, sau khi Thục Hán diệt vong đến Lạc Dương làm quan cho nhà Tây Tấn. Trần Thọ đã dựa vào các sử liệu cơ bản như Ngụy thư của Vương Thẩm, Ngụy lược của Ngư Hoạn, Ngô thư của Vi Chiêu…

để viết Tam quốc chí, thuật lại lịch sử Trung Quốc từ khởi
nghĩa Khăn Vàng vào cuối thời Đông Hán đến khi Tây Tấn thống nhất Trung Quốc, tức từ năm Trung Bình thứ nhất đời Hán Linh Đế (184) đến
năm Thái Khang thứ nhất đời Tấn Vũ Đế (280). Tam quốc chí được chia làm
4 phần gồm 66 quyển: Ngụy quốc chí 30 quyển, Thục quốc chí 15 quyển,
Ngô quốc chí 20 quyển, ngoài ra còn có 1 quyển Tự lục (lời tựa) nhưng đến
nay đã bị thất truyền. Lúc đầu ba tác phẩm Ngụy chí, Thục chí và Ngô chí
tồn tại riêng rẽ, đến năm Hàm Bình thứ 6 thời Bắc Tống (1003) hợp nhất đổi
tên thành Tam quốc chí.

Trần Thọ là quan nhà Tấn, do đó phải lấy triều đại đã nhường ngôi cho
Tấn là Tào Ngụy làm chính thống.
Ngụy chí xếp các Hoàng đế nhà Ngụy vào bản kỷ, Tào Tháo tuy chỉ xưng
vương, chưa lên ngôi Hoàng đế nhưng cũng được xếp vào bản kỷ. Có 4
quyển bản kỷ là Vũ Đế kỷ (Tào Tháo), Văn Đế kỷ (Tào Phi), Minh Đế kỷ
(Tào Duệ) và Tam Thiếu Đế kỷ (Tào Phương, Tào Mao và Tào Hoán). Các
văn thư nói về việc các vua Ngụy xưng vương, xưng đế, trị nước và việc
tang đều không chép (ngoại trừ chiếu nhường ngôi của Hán Hiến Đế – Hán
Hiến Đế thiện nhượng sách văn, các văn thư khác chỉ do Bùi Tùng Chi chú
thích).

Thục chí xếp Lưu Bị vào liệt truyện tức Tiên chủ truyện (mặc dù Lưu Bị
xưng đế), không gọi trực tiếp tên húy, khi chết dùng chữ băng ngang địa vị
với chữ tồ. Các văn thư nói về việc Lưu Bị xưng vương, xưng đế, trị nước và
việc tang đều chép đầy đủ (có thể do tình lưu luyến với cố quốc). Hoàng đế
thứ hai nhà Thục Hán là Lưu Thiện được xếp vào Hậu chủ truyện.

Ngô chí trong nguyên bản gọi thẳng tên húy các vua Đông Ngô như Tôn
Quyền truyện, Tôn Lượng Tôn Hưu Tôn Hạo truyện; cách gọi hiện nay Ngô
chủ truyện, Tam tự chủ truyện là do người đời sau sửa lại. Trong phần Ngô

chủ truyện có chép Nam giao tức Hoàng đế vị nói về việc Tôn Quyền tuyên
bố xưng đế, còn văn thư đăng đàn tế cáo trời đất thì không chép, chỉ có trong
phần chú thích của Bùi Tùng Chi.

Đồng thời để tôn trọng sự thống trị của nhà Tấn, Tam quốc chí không viết
liệt truyện về các nhân vật Tư Mã Ý, Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu (do được
Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm truy đặt thụy hiệu). Ngoài ra, tác giả cũng lược bỏ
nguyên nhân Tào Tháo xử tử nhân vật Khổng Dung.

Vào thời Đông Hán, sử học tiếp nhận ảnh hưởng từ trào lưu đơn giản hóa
của kinh học nên xuất hiện trào lưu giản lược hóa các tài liệu lịch sử. Trong
bối cảnh đó, đã xuất hiện Tam quốc chí của Trần Thọ với nội dung giản lược
về thời đại Tam quốc. Sau khi Trần Thọ mất hơn trăm năm, nhiều sử liệu về
thời Tam quốc xuất hiện, Tống Văn Đế thời Nam-Bắc triều thấy nội dung
của Tam quốc chí quá sơ lược nên đã ra lệnh cho Bùi Tùng Chi chú thích.
Bùi Tùng Chi đã tập hợp các sử liệu để bổ sung các phần mà Tam quốc chí
không chép hoặc chép thiếu bằng 6 phương pháp:

1. Dẫn lời bàn luận của nhiều tác gia khác nhau để phân định phải trái.
2. Tham khảo ý kiến của nhiều tác gia khác nhau để xét chân giả, thực hư.
3. Sự việc trong các truyện đều kể rõ mọi đầu đuôi, uẩn khúc.
4. Bổ sung các sự việc còn thiếu cho các truyện.
5. Kể rõ cuộc đời của các nhân vật trong các truyện.
6. Phụ thêm các nhân vật còn thiếu cho các truyện.

Theo thống kê của một số học giả, thì số tư liệu mà Bùi Tùng Chi dùng để
chú giải Tam quốc chí là khoảng 240 loại, gấp 3 lần so với nguyên bản Tam
quốc chí. Mã Niệm Tổ trong tác phẩm Thủy kinh chú đẳng bát chủng cổ tịch
dẫn dụng thư mục vị biên cho rằng số tư liệu mà Bùi Tùng Chi sử dụng là
203 loại.

Hiện nay, theo thống kê bản hiệu đính Tam quốc chí tại Trung Hoa
thư cục đã phát hiện phần chính văn của Trần Thọ có 366657 chữ và phần
chú thích của Bùi Tùng Chi có 320799 chữ. Tống Văn Đế đương thời gọi
công việc chú thích của Bùi Tùng Chi là “bất hủ”. Các sử gia đời sau như Tư
Mã Quang (thời Bắc Tống) khi biên soạn Tư trị thông giám đã tổng hợp các
truyện ký trong Tam quốc chí của Trần Thọ và phần chú thích của Bùi Tùng
Chi để miêu tả trận chiến Xích Bích.

Bản Tam quốc chí do Bùi Tùng Chi chú thích là bản thông dụng nhất hiện
nay, còn gọi là Trần chí, Bùi chú .
Không thể phủ nhận được rằng, những sự kiện lịch sử thời Tam Quốc
cùng với các nhân vật của nó trở nên sống động, lưu truyền rộng rãi và có
ảnh hưởng sâu đậm ở khu vực châu Á một phần là nhờ ở bộ tiểu thuyết Tam
Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Tuy nhiên cũng phải công nhận là thời
đại Tam Quốc với những biến cố long trời lở đất giống như một cái bản lề,

 

xoay chuyển xã hội Trung Quốc từ thịnh trị của đời Hán sang hỗn loạn của
những Bát vương chi loạn, Ngũ Hồ loạn Hoa, Thập Lục quốc. Rất nhiều
nguyên nhân của cả thịnh trị lẫn loạn lạc này để lại dấu vết trong thời đại
Tam Quốc và được ghi lại trong Tam Quốc chí chú. Như vậy có thể nói Tam
Quốc chí chú là một sử liệu hiếm hoi có cả sức cuốn hút lẫn giá trị khảo cứu
cao.

 

mời bạn đón đọc ebook

có thể bạn sẽ thích sách ebook này

ebook TAM @ QUỐC

có thể bạn muốn đọc