Hiệu ứng chim mồi tập 2

 


 Hiệu Ứng Chim MỒI tập 2 pdfebook; Hiệu Ứng Chim MỒI tập 2

tác giả ; Hạo Nhiên – Quốc Khánh
thể loại ; Tâm Lý – Kỹ Năng Sống

           Chi Tiết Sách Giấy…      

tiki 80k lazada 

                Tải Xuống                   

PDF

 


Hiệu ứng chim mồi tập 2 pdf

tập 2 là quyển sách có các ứng dụng được suy ra từ lý thuyết tâm lý học vững chắc mà nhóm tác giả được học và nghiên cứu trong các chương trình bậc sau đại học.

Quyển sách được cấu trúc thành các phần nhỏ với lý thuyết và ứng dụng đan xen. Mỗi hiện tượng hay kỹ thuật bán hàng đều được giải thích bằng lý thuyết, và mỗi lý thuyết đều có các ứng dụng minh họa, nhằm giúp các bạn độc giả có kiến thức vững chắc và linh hoạt.

Quyển sách không giúp bạn thành giáo sư, mà nhằm kích thích sự hứng thú của bạn với tâm lý học, một ngành khoa học có quá nhiều ứng dụng vào kinh doanh. Quyển sách có nội dung chính dễ hiểu, hấp dẫn còn phần kiến thức hàn lâm được đưa vào phần phụ lục để phục vụ các bạn khi có nhu cầu tìm hiểu.

xem thêm ebook;

Đừng Bao giờ đi ăn một mình pdf

có thể bạn muốn đọc