hiệu ứng chim mồi tập 1 pdf

 


ebook; Hiệu ứng Chim Mồi tập 1

tác giả ; Hạo Nhiên- Quốc Khánh
thể loại ; Tâm Lý – Kỹ Năng Sống

           Chi Tiết Sách Giấy…      

tiki 75k lazada 

                Tải Xuống                   

PDF

 


hiệu ứng chim mồi pdf

tập 1 là quyển sách có các ứng dụng được suy ra từ lý thuyết tâm lý học vững chắc mà nhóm tác giả được học và nghiên cứu trong các chương trình bậc sau đại học. Quyển sách được cấu trúc thành các phần nhỏ với lý thuyết và ứng dụng đan xen. Mỗi hiện tượng hay kỹ thuật bán hàng đều được giải thích bằng lý thuyết, và mỗi lý thuyết đều có các ứng dụng minh họa, nhằm giúp các bạn độc giả có thể có kiến thức vững chắc và linh hoạt.

có thể bạn muốn đọc