Dám Thay Đổi Chính Mình

 


 

Dám Thay Đổi Chính Mình

ebook Dám Thay Đổi Chính Mình

tác giả ; Nguyễn Đình Sơn (Tomson Nguyên)
chuyên mục ;SÁCH phát triển bản thân

 


Download ebook

PDF   EPUB

 

 


Thông tin sách ebook

Dám Thay Đổi Chính Mình – Thay Đổi Tư Duy, Học Tập Đỉnh Cao, Bước Tới Tương Lai – Phương Pháp Học Tập Đỉnh Cao

Cách tốt nhất để nắm bắt được cách học nhanh và hiệu quả khi đọc cuốn sách “Dám thay đổi chính mình”

Cuốn sách đã đưa ra 6 bước thay đổi cuộc đời tương ứng với 6 phần của cuốn sách. Chỉ khi nào bạn biết chắc điểm mạnh và điểm yếu của mình, bạn mới có những bước tiến vững chắc. bạn có thể áp dụng linh hoạt 6 bước trong Phương pháp học tập đỉnh cao để tạo dựng thành công trong cuộc sống.

Dám thay đổi – khởi đầu cho tất cả

Giải phóng tiềm ẩn – học tập đỉnh cao

Thành công luôn ở phía trước – hãy bắt đầu

Từ động lực đến thành công – một viễn cảnh mới

Thi cử thông minh – bước ngoặt trong học tập

Con đường thành công – cơ hội đang đến gần

có thể đọc riêng từng phần và ứng dụng linh hoạt trong việc học tập của mình. Các bạn mong
muốn tìm hiểu sâu hơn hãy xem phần tham khảo cuối mỗi chương.
Muon thay đoi được tr ̣ang thái hoc tap trı̀

trệ hiện tai c̣ủa mình, trước het ban can biết: ̣

1. Điểm mạnh và yếu trong học tập và cuộc sống?
2.Cách giải phóng tiềm ẩn giúp mình thông minh hơn?
3. Hoạch định kế hoạch học tập và sống rõ ràng?
4. Động lực và tự tin để vượt lên tất cả?
5. Phương pháp học tập hiệu quả?
6. Làm chủ cảm xúc, thành công trong mọi mối quan hệ?
Tôi tin các bạn sẽ thấy lý thú hơn khi luôn giữ bên mình cuốn sách này. Các bạn là chủ nhân
thực sự của cuốn sách.

 

 

 

mời bạn đón đọc ebook

có thể bạn sẽ thích sách ebook này

ebook quốc gia khởi nghiệm

có thể bạn muốn đọc