100 loại nhu cầu tâm lý của con người

100 loại nhu cầu tâm lý của con người pdf

ebook: 100 loại nhu cầu tâm lý của con người

tác giả ; Tề Đằng Dũng
thể loại ;phát triển bản thân

 

 


Chi Tiết Sách Giấy


Download ebook

PDF   EPUB    MOBI    azw3


Thông tin sách ebook

100 loại nhu cầu tâm lý của con người

Cổ xưa có câu “ăn mặc đủ mà biết lễ tiết”. Dù là ai nếu đói bụng thì nhu
cầu đầu tiên là ăn uống. Sau khi người ta được giải thoát khỏi đói khát mới
nghĩ đến đáp ứng yêu cầu xã hội như danh dự, địa vị, …

Đem liên hệ nhu cầu giống nhau của mỗi cá nhân thì sẽ hình thành tầng
nhu cầu. Trong cuộc sống người ta ở trong những tầng nhu cầu khác nhau.
Mỗi cá nhân trong hiện thực đều đáp ứng mỗi loại nhu cầu để sống. Sau khi
nhu cầu phấn đấu của con người được đáp ứng thì nó sẽ tự nhiên mất đi,

đồng thời con người sẽ đề ra tầng nhu cầu cao hơn mà phấn đấu. Con người
ta không ngừng theo đuổi nhu cầu và mục tiêu mới.
Dựa theo quan điểm tầng nhu cầu của các nhà tâm lý, đại khái chúng ta

có thể phân làm 5 tầng nhu cầu sau đây:
1. Nhu cầu tâm lý
2. Nhu cầu an toàn
3. Nhu cầu yêu và nhu cầu sở thuộc
4. Nhu cầu được thừa nhận và tôn kính
5. Nhu cầu tự mình thực hiện.

Cuộc đời cũng giống như bước lên một thềm, từ dưới lên trên từng bậc
một cũng là từng bước đáp ứng một số nhu cầu đó. Nhưng trong cuộc sống
có lúc khó tránh khỏi tụt bậc, cũng là nhu cầu con người từ tầng cao hạ
xuống bậc thấp.

 

mời bạn xem thêm:

ebook BÍ MẬT CHIẾC XÔ CẢM XÚC

có thể bạn muốn đọc